onsdag 4 oktober 2017

Freds- och konfliktkunskap 5/10

I morgon torsdag 5/10 så tar Camilla hand om er på den vanliga tiden 11.20 - 12.20 (ät mellanmål innan ;) i det vanliga klassrummet A213 men i stället för freds- och konfliktkunskap blir det svenska - gäller alla även ni som läser svenska med Bastian.

onsdag 13 september 2017

Mentorstid vecka 37

Nu på fredag är sista daga tt anmäla sig till läsårets första provning. Information och anmälningsformulär finns HÄR.

Tisdag 19/9 kl 13.50  i aulan A408 ska ni fotograferas till skolkatalogen.

Läxor mm?

Veckans ordtest på dn.se.

måndag 21 augusti 2017

Upprop 21/8

* Välkomna!

* Placering

* Gymnasiehandboken: Ordningsregler, utrymning mm

* Schema och kalendarium

* Skolmat

* Skåp

* Jojo-kort

* Hemspråk

* Datorer

* Blanketter OBS ska fyllas i med bläck eller tusch

* Motivationsstund

* Lunch - tid för individuella samtal

* Rundvandring med ettorna i BG17B
måndag 14 augusti 2017

Höstterminen för årskurs 3 på samhällsprogrammen börjar måndag 21/8 med upprop i aulan (A408) kl 09.00.

Därefter är det information, blankettutdelning mm i A213 tom ca 11.30 och sedan lunch.

Eftersom det inte är gymnasiearbete, moderna språk och individuella val första veckan så är det inte mer för er första dagen.

Ta med laddad dator och penna (inte blyertspenna!)


onsdag 14 juni 2017

Sommarlovsläsning = tårtläsning = utmaning

Förra året snubblade ni på mållinjen. 

I år får ni en ny chans. 

Tårtläsningsdokumentet för sommaren 2017 ligger nu ute och finns HÄR.  

Det gäller alltså för er som klass att läsa fler sidor än vad Camilla och Karolina gör under tävlingsperioden.

Tävlingsperioden är 15/6 - 20/8. Midnatt 20/8 stängs dokumentet.

Detta är vad som står på spel :)

måndag 12 juni 2017

Tisdag 13/6 och onsdag 14/6

Programmet för de sista dagarna av läsåret 16/17

Tisdag 13/6
 09.00 Utvärdering svenska  sal A304  - gäller de som har svenska med Camilla

10.00 Moderna språk

Lunch

12.00 Matte i sal A218

13.45 Samling på JUMP Jägersrovägen 177.
Läs reglerna för hoppandet HÄR. Du får tex inte ha jeans

ca 15.30 Glassätning på Jägersro center

ca 16.00 Slut


Onsdag 14/6
10.30 samling i sal A213 för utdelning av bokpremier och social samvaro.

11.30 Skolavslutning i den nyrenoverade Paulikyrkan.Vi ses  den 21:ste augusti!

Svenskan i morgon...

...börjar kl. 10.20 (vi möts utanför vårt vanliga klassrum)

Vi ska ha slututvärdering på kursen men detta behöver vi inte hela timmen till och därför kortar jag ner lektionen med en halvtimme.

torsdag 8 juni 2017

Nollprövningar - anmäl er please!!

Ni som vet med er eller misstänker att ni får F - glöm snälla inte att anmäla er till o-prövningen i augusti. Sista anmälningsdagen är i morgon och ni anmäler er via webben och kommer sedan till mig och får en blankett (de ligger här färdigifyllda och väntar på er) som ni lämnar in i receptionen tillsammans med 100 kr i deposition.

Om ni inte anmäler er till 0-prövningen kommer ni att få pröva senare och då måste ni pröva på HELA kursen:S

Länk till digital anmälan och instruktion:
https://sites.google.com/a/skola.malmo.se/pagy-elev/home/proevning

Kom sedan till mig och få blanketten!!!

fredag 2 juni 2017

Samhällskunskap + svenska + kommunikation 2/6

OBS Detta inlägg gäller de som läser svenska med Camilla och håller på med argumenterande tal

Resterade tal hålls onsdagen 7/6. Vi börjar kl 10.30 och håller på tills vi är färdiga. Sal A203.

Skriv utvärderingen i det delade dokumentet "Utvärdering av argumenterade tal - BG15B - Förnamn Efternamn". Gör utvärderingen så fort som möjligt. Den måste var inne absolut senast torsdag 8/6 kl 15.00. Maila mig när du är klar med den.

Före talet -  eller i alla fall innan utvärderingen - ska du skriva upp: (se inlägg på bloggen 30/5)
a) målsättningar
b) planering med fokus på hur hinder kan förebyggas (riskanalys --> lösningar)
c) den feedback du fick vi generalrepetitionen


Nedan kommer frågor du kan använda när du efter talet skriver din utvärdering. 
Använd även kunskapskraven som underlag när du utvärderar. 

Uppnådde du målen med presentationen? 
Varför eller varför inte?

Hur har du använt feedback från tidigare uppgifter och generalrepetitionen?

Hur har du förändrat din arbetsprocess och presentationen utifrån hur du har utvärderat tidigare presentationer?

Vad fungerade bra i presentationen? Varför fungerade det bra?

Vad fungerade dåligt presentationen? Varför fungerade det dåligt?

Vad fungerade bra i arbetsprocessen? Varför fungerade det bra?

Vad fungerade dåligt i arbetsprocessen? Varför fungerade det dåligt?

Vad kunde du ha gjort annorlunda/bättre? Eller mao vad tänker du göra annorlunda nästa gång du ska tala/redovisa?

Hur var klassen som publik när du genomförde din redovisning? Varför var den så? (Du kan även ta exempel från när andra talade.)

Hur var du själv som publik? Varför var du så?


torsdag 1 juni 2017

Samhällskunskap 1/6

Why powerty: Vi fattiga (filmen)

The Why: Why poverty? (kortfilmer i projektet Why poverty?)

Frågor
1) Vilka orsaker till fattigdom tar filmen upp?

2) Enligt Gandhi så är fattigdom den värsta sortens våld. Vad menar han?

3) Hur definierar filmen fattigdom? Har definitionen förändrats över tid?

4) Vilken roll spelade kolonisationen i framväxten av en (ekonomiskt) ojämlik värld?

5) Hur har fd kolonier arbetat mot fattigdomen?

6) När började rika länder att hjälpa fattiga? Har biståndet lett till minskad fattigdom och större jämlikhet?

7) Hur har dagens globalisering påverkat avståndet mellan fattiga och rika?

8) Vilka likheter och skillnader över tid ser ni när det gäller fattiga individer och familjer samt fattiga länder?

 

onsdag 31 maj 2017

Mentorstid 31/5

Sommarskola - sista dagen för elev att anmäla sig är 1/6. 
Kursen pågår 19/6-30/6.
All info till elev finns på deras hemsida:


0-prövning - sista dagen för elev att anmäla sig är 9/6. 
Då ska elev fyllt i digital anmälan, lämna ifylld blankett (lärare fyller i) och 100 kr i depositionsavgift.
All info till elev finns på deras hemsida:

tisdag 30 maj 2017

samhällskunskap + svenska + kommunikation 30/5

Dagens uppgift för er som läser svenska med Camilla är

-Generalrepetion av det argumenterande talet - feedback på dessa (Two stars and a wish)


Som förberedelse inför utvärderingen av det argumenterande talet så ska du skriva följande i  det delade dokumentet "Utvärdering av argumenterade tal - BG15B - Förnamn Efternamn"

a) De mål du vill uppnå med talet  - utgå gärna från tidigare utvärderingar
(uppgiftens mål, kunskapskrav, hålla tiden, använda talkort, vara väl förberedd, ögonkontakt, använda olika perspektiv mm)

b) En rudimentär planering där du specifikt skriver om hur du tänker om att förebygga problem som kan uppstå (gå tillbaka i tiden - hur tänkte du när du gick igång med att arbeta med talet)

c) Den feedback du fick vid kamratbedömningen


tisdag 16 maj 2017

Samhällskunskap 16/5

 Ni som har Daniel i svenska arbetar med era uppsats 2.

För de av er som har Camilla i svenska: Ni ska arbeta, ffa med att ta fram information till, era argumenterande tal.


Tips!
* Arbeta med olika perspektiv tex ekonomiskt, politiskt, socialt, miljö, genus, historiskt 
* Tänk på (analysera) flera nivåer tex individ och samhälle

HÄR finns dokumentet om samhällsvetenskaplig analys

Använd det delade dokumentet "Argumenterande tal  - BG15B -Förnamn Efternamn" som arbetsdokument/kladdpapper. Du ska dokumentera de källor du använder i dokumentet.


Följande kunskapskrav i samhällskunskap är aktuella
3
Eleven kan analysera
komplexa samhällsfrågor
och identifiera orsaker och
konsekvenser. I analysen
använder eleven * samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder (samt värderar dem med ** omdömen.)
* med viss säkerhet
* med viss säkerhet


(** enkla omdömen)
* med säkerhet


(** nyanserade omdömen)
4
Eleven diskuterar *
orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor.
* översiktligt
* utförligt
* utförligt och nyanserat
5
Eleven kan ge * argument för sina ståndpunkter och värderar med ** omdömen andras ståndpunkter.
* enkla  ** enkla
* välgrundade** enkla
*välgrundade och nyanserade

** nyanserade
6
I arbetet med samhällsfrågor kan * eleven söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra ** reflektioner om källornas relevans och trovärdighet.
* med viss säkerhet
** enkla
* med viss säkerhet
** välgrundade
* med säkerhet
** välgrundade och nyanserade
7
Eleven kan *, och på ett
strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulerar ** sig i förhållande till källorna
* med viss säkerhet
* med viss säkerhet** självständigt
* med säkerhet  ** självständigt

Även kunskapskrav i kommunikation kommer att testas.

Argumentation

I det tal ni ska hålla nu ska ni argumentera för en tes. Teserna handlar om aktuella ämnen och när man argumenterar tränar man flera saker, t.ex. att söka, förstå och värdera information, strukturera ett innehåll, formulera sig väl och presentera ett innehåll muntligt för en grupp.

När det gäller argumentation är det av yttersta vikt att den är välgrundad (så att man får talarnas förtroende och lyckas övertyga dem), att man håller sig till sin tes och att man kan bemöta eventuella motargument.

Tid på talet

5 minuter


Teserna

+ betyder att man är för tesen
- betyder att man är emot tesen
VERSAL ska hålla tal
(inom parentes) ska ställa vars en granskande fråga till var och en av talarna)

Köttskatt: - ANNA (Emma och Alexandra)
Sockerskatt: -ANTON OCH +VICENTE (Emma och Millena)
Endast vegetarisk mat i skolan (Kommunala Gy): -MILLENA och +EMMA, (Anton och Vicente)
Privata arbetsgivare ska själv få bestämma om slöjförbud: +LUKAS; -MAX; (Jona och Collin)
1h obligatorisk idrott i skolan per dag (F-9) +JONA -COLLIN; (Lukas och Max)
Könlösa omklädningsrum (på alla ställen som erbjuder ombyte: gym, simhallar, skolor) +JOHANNES -GUSTAV (Noel och Richard) 
Gör cirkusar djurfria +MÅNS OCH -ALEX (Millena och Anna)
Extra flygskatt +NOEL -RICHARD (Johannes och Gustav)
Måns ställer frågor där det är lämpligt eller om någon är sjuk.

Datum

17/5 - Titta på tal
30/5 - Förbereda tal (Nc)
30/5 - Genrep tal (Gk)
31/5 - Förbereda tal
1/6 - Hålla tal (Anna, Anton, Vicente, Lukas, Jonathan, Johannes)
7/6 - Hålla tal (Emma, Millena, Max, Collin, Gustav, Måns, Alex, Noel, Richard)

Ovan taltider är förslag grundat på om man ska hålla tal på engelska den 2/6. Fundera på om det hr kan funka även om det i vissa fall "splittrar" paren.
torsdag 11 maj 2017

End of term in English

12 och 15/5 - Write your source criticism  and here for the appropriate lingo

19, 22, 24/5 - Speaking

26/5 - Klämdag

week 22: Test on novel for those of you that  have emailed

29/5 - Speaking

2/6 - Second chance: oral presentation (famous authors)

5/6 - Free day for you!

9/6 - Let's talk about grades


onsdag 10 maj 2017

Grammatikrepetition

Mentorsinformation vecka 19

* Anmälan till 0-prövning är öppen nu och tom 9/6. För att du ska få skriva en prövning i augusti måste du
a) anmäla dig på skolans hemsida HÄR
b) Fylla i och lämna in blanketten, som du du får av en lärare, till receptionen
c) samtidigt betalar du 100 kr i depositionsavgift

Du måste också ta kontakt med lärare och se till att du får instruktioner och har det material som krävs för att du ska kunna plugga.

* HÄR finns information om sommarskola

* Info om CSN

* Datum att hålla reda på framöver

18/5  NP matte

19/5 Sista datum för att lämna in rester och kompletteringar, gäller ffa Karolina och Camilla. OBS sista chansen att vi läser Uppsats 2 med förbättringar.

23/5 Friluftsdag. Ni ska ha fått mail om den. Håll ögonen öppna för mailet som informerar om att anmälan öppnat.

25 - 26/5 LOV

5/6 och 6/6 LEDIGT

7/6 UTSPARK. Inga lektioner efter kl 12

14/6 AVSLUTNINGtisdag 9 maj 2017

Om svenskan och STHL:en i morgon

Följande kommer jag att ta upp till repetition i morgon på svenskan:

 • att utöka en nominalfras
 • nominalfras och verbfras
 • bisatsinledare
 • satsadverb
 • BIFF-regel
Det blir en tajt lektion och det gäller att ni är fokuserade. De andra grammatiska konstruktionernna som en del av behöver träna på, t.ex. syftningsfel, passiv form, finita verb etc. får ni alltså plugga på, på egen hand. Jag finns dock här på skolan i morgon, så om det dyker upp frågor när ni pluggar så kom in och ställ dem:)

Det blir ingen STHL i morgon då jag ska rätta era NP:)

onsdag 3 maj 2017

Morgondagens lektion i svenska

I morgon på svenskan kommer Göran Hestner att vara er vikarie. Planera i början av lektionen vem som ska göra vad med hjälp av honom så att det inte blir att alla bara örlar runt.

1. En del av er har många övningar att träna på i grammatik och ni har möjlighet att ta hjälp av varandra. Använd lektionen till att göra det.

2. Ett fåtal av er har bara några övningar som ni behöver putsa på och i vissa fall är dt dessutom övningar vi behöver repetera först (tur att vi la in en extra repetitionslektion!). Till er har jag en annan uppgift:

Vi ska som ni vet snart sätta igång med argumenterande tal. Jag vill att ni tillsammans hittar tio-tolv aktuella och intressanta ämnen som man kan argumentera för eller emot. Göran kommer att vara behjälplig med detta.

Upplägget kommer sedan att gå ut på att ni kommer att få ett ämne och en person ska hålla ett tal för tesen och den andra ska hålla ett tal mot:) Det kommer så klart mer information senare men det är själva premissen.
-------------------------------------------------
GÖRAN EFTERREDIGERAR:


Dagsaktuella samhällsanknutna ämnen för argumenterande tal

1)         Köttskatt
2)         Sockerskatt
3)         Slöjförbud i skolan
4)         För eller emot insamling av mobiler
5)         Fria skolvalet ja eller nej
6)         Nya tider på bokmässan - ja eller nej
7)         Bojkott av bokmässan - ja eller nej
8)         Skilda badtider för män/kvinnor
9)         ID-kontrollerna
10)     Fler omklädningsrum/toaletter än för män resp. kvinnor
11)     Friskolor bör de finnas eller inte
12)     Skall företag/arbetsgivare kunna kräva av anställda att de INTE på arbetstid bär för verksamheten ovidkommande symboler (riskerar att vara både distraherande och ibland provocerande) som exempelvis politiska, religiösa eller andra identitetsdimensionerade markörer.
13)     Värnplikt (förvisso någorlunda dagsaktuellt men samtidigt uttjatat)
14)     Medborgarlön – ja eller nej (Finland har nyligen infört det, Schweiz folkomröstade nyligen om det)


Mindre dagsaktuella samhällsanknutna ämnen

15)     Mer idrott i skolan
16)     Skoluniformer eller inte

Jag är lessen, men vissa örlade trots allt runt – i alla fall mot slutet av lektionen.

Dagens extralektion: preparation material

Upplägget till dagens extralektion kommer att se lite annorlunda ut än det från början var tänkt.

Noa har fått en lättare hjärnskakning och har blivit ordinerad "hjärnvila" så jag ska hem efter NP idag och hjälpa honom att ha tråkigt utan att vi båda kreverar.

Det innebär att jag inte kommer att kunna ha någon förberedelselektion med er inför NP utan ni måste träffas och lösa det på egen hand. Detta är vad ni ska göra på håltimmen:


 • Dela in er i grupper om ca. fyra. Försäkra er om att alla har en grupp
 • På första sidan i häftet finns en uppsättning frågor - dessa ska ni diskutera tillsammans på engelska. Gör detta ingående.
 • Slå upp och lär er centrala begrepp som ni inte kunde
 • Om ni har frågor av något slag i efterhand, gör något av följande:
  • Maila mig och ställ era frågor
  • Ta kontakt med Gabriel som sitter på samma rum som jag och fråga honom. Han är förvarnad och är också engelsklärare.
Varför är det viktigt att genomföra förberedelsen?

Writingprovets skrivämne kommer att handla om det som står i ert preparation material. På den här nivån kommer ni att behöva skriva och resonera/argumentera om saker som ni kanske inte bara kan plocka ur hatten utan ni behöver ha mer kött på benen för att kunna uttrycka er på en tillräcklig nivå i ämnet. Ni kommer inte att ha preparation material tillgängligt under provet så ni måste ha bearbetat materialet på ett sådant sätt att ni faktiskt kommer ihåg och har förstått saker som står där.

Bästa tipset

För att uttrycka sig passande och trovärdigt är det viktigt att ha en lämplig vokabulär. Använd preparation material för att lära er (även stavningen) begrepp som verkar viktiga för att ni ska kunna diskutera det ämne som materialet tar upp. Här har ni ju faktiskt möjlighet att förbereda er rätt så rejält och det är inte alltid man har det på nationella prov:)

tisdag 2 maj 2017

Samhällskunskap 2/5

Dagens agenda: repetera och förstärka era kunskaper om nationalekonomiska teorier

1) Gemensam genomgång och övning

2) Samtal i grupper enligt nedan

3) Gemensam avrundning

4) På torsdag: skriva vidare på talen utifrån feedback och dagens genomgång, övning och diskussion

Källor att använda
- Reflex 123
- Matrisen där vi jämförde de fyra olika ideologierna
- Presentationerna och åhörarkopiornaPass 1: ca 13.30 - 14.00
MA1, 2 och 3 i sal A213
MO1 och KE1 is al A213
Pass 2: ca 14.00 - 14.20
KL1, 2 och 3 i sal A213
MO2 och KE2 och 3 i sal A211
MA1: emma, ajla, anna, millena
KL1: beste, collin, gustav
MA2: beste, alexandra, jonathan
KL2: alexandra, måns, anna
MA3: noel, lukas, ibrahim
KL3: ismail, lukas, jonathan
MO1: ali, anton, vicente, johannes
MO2: emma, ajla, noel, johannes, max
KE1: gustav, måns, ismail, max,
KE2: ali, anton, ibrahim

KE3: vicente, millena, patrycja
Karolinas anteckningar medan hon läste talen = uppmaningar till klassen


* Kontrollera din text så att du använt ordet orsak minst en gång och ordet konsekvens minst en gång. Helst flera!!!

Förklara i vilken situationen en viss lösning fungerat --> Men den fungerar inte i nuvarande situation eller den fungerar också i nuvarande situation.

Var tydlig med vilka verktyg/medel partiet kan tänka sig att använda med utgångspunkt i sin ekonomiska ideologi.

Både positiva (egna talet) och negativa (motståndarens) tal eller ta upp och bemöt motargument.


Använd boken! Fetstilade ord och illustrationerna! Använd "tabellen"

Skriv ut hela resonemang led för led tex en åtgärd ger en ekonomisk konsekvens som ger en social konsekvens.

Förklara varför det är lågkonjunktur/hög arbetslöshet!!!